Công ty sản xuất Kệ sắt Mai Phương
0937.100.278 kesatmaiphuong@gmail.com